Historie školy

Budova naší mateřské školy je ve staré městské zástavbě nedaleko odHistorie budovy středu města. Budova slouží ke vzdělávacím účelům již od roku 1878. 18. června 1872 byla v Plzni zřízena německá reálka. 1. říjnem byla otevřena první třída umístěná v dnešní Resslova 18 a 20. Od roku 1878 reálka rozšířena do prostorů dnešní Resslova 22 tj. do prostorů naší dnešní mateřské školy. Z učitelů reálky vzpomeneme českého spisovatele Karla Klostrmana, který zde působil od založení reálky do roku 1908 jako profesor francouzštiny. 24.2. 1902 byla podána žádost zemské školní radě o zřízení „německé vyšší dívčí školy“, ta byla schválena a škola otevřena. Dále se rozšiřovala a od škol. roku 1908/09 bylo plnoprávné „německé dívčí lyceum“ přestěhováno do Resslova 22 a to 9. listopadu 1908, kde byla dříve v pronájmu německá reálka.

První etapa ve vývoji školy je od jejího založení do roku 1920 – tj. existence vyšší dívčí školy a lycea. V druhém období 1920 – 38 byla ústavem gymnasiálním. Ve škol. Roce 1945 – 46 se objevuje první zmínka o mateřské škole. Od té doby slouží budova Resslova 22 jako mateřská škola až do současnosti. Je to nejstarší mateřská škola ve městě.


Budova v současnosti. Mateřská škola zabírá prostory celé třípodlažní budovy. Svým prostorovým uspořádáním je to atypická mateřská škola. V přízemí jsou šatny pro jednotlivé třídy, dále pak prostorná kuchyně ( rekonstrukce 2005 ) a jídelna pro děti. V prvním patře budovy je třída, herna , ložnice a administrativní zázemí školy. Ve druhém patře jsou dvě prostorné třídy a dvě ložnice . V každém podlaží je sociální zařízení pro děti i zaměstnance. K budově školy náleží také zahrada, kde jsou pro děti průlezky, houpačka a také altánek.

V období prázdnin probíhají na škole velké úpravy a rekonstrukce. Byla vyměněna okna, dělá se nová fasáda. Proběhne rekonstrukce sociálních zařízení které odpovídá nejnáročnějším předpisům Evropské unie. Velká změna čeká i na školní zahradu .

Historie budovy 2
tak tohle už je také historie i když nedávná

Datum poslední aktualizace: 9. října 2009

vytisknout stránku
Oficiální stránky města Plzně
Design by SITMP