Včeličky

Děti 5 – 7 let

O děti se starají paní učitelky: pí učitelka Bc et. Mgr. Denisa Bohuslavová, ředitelka Helena Sládková a asistentka pedagoga Mgr. Dagmar Voříšková.