Berušky

Děti 3– 6 let.

O děti se starají paní učitelky: pí učitelka Miroslava Moravcová a pí učitelka Bc.Irena Suchanová.

Do této třídy jsou zařazeny děti předškolní a s odkladem školní docházky.